Der er en del at drøfte

"Det starter og slutter med folkeskolen.” Sådan lød det fra statsministeren, da hun i slutningen af august stod på scenen foran 500 udvalgte deltagere til en konference om fremtidens Danmark.
Jeg var inviteret med som repræsentant for skolelederne og havde set frem til at debattere fremtidens folkeskole.

Under temaet “Dygtigere” gik jeg ind i debatten. Jeg ville gerne vide, om de vil lave en grundig analyse før, der sker ændringer i Folkeskoleloven. Om de har mod til at ændre på blandt andet styringsmekanismerne, og om vi denne gang får tid nok til en grundig implementering.
For mig er det helt afgørende parametre, hvis vi skal udvikle folkeskolen og fortsat sikre kvalitet i undervisningen.

Først i afslutningstalen kvitterede statsministeren på mit spørgsmål. Svaret var, at det kan hun ikke love, for det beslutter et samlet folketing. Men hun vil arbejde for det.

Bagefter kom hun hen til mig og fortalte, at folkeskolen og dens udvikling er ekstremt central i den kommende periode, og at hun personligt vil være helt tæt på processen. Hun indbød til dialog. Og det takkede jeg for, for vi har bestemt meget at drøfte.

Både Radikale og SF er på deres sommermøder kommet med udspil om folkeskolen. Undervisningsministeren har fulgt op med et forslag om at give karakterer i flid. Mette Frederiksen selv har talt rigtig meget om, hvordan vi får flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Forligskredsen har drøftet de nationale tests, elevplaner og kvalitetsrapporter. Og mon ikke samme kreds inden længe vil kigge på skolernes frihedsgrader.

Alt det her skal være en del af initiativet “Sammen om skolen”, hvor undervisningsministeren har inviteret Gordon Ørskov Madsen, DLF, Thomas Gyldal Petersen, KL, og mig med i styregruppen.

Jeg håber meget, vi her får en proces, hvor vi i Skolelederforeningen får tid til at drøfte de mange vigtige temaer med vores medlemmer. For kun med sådan en proces bliver vi helt skarpe på, hvad vi ud fra et fagligt synspunkt tror på virker. Og det er afgørende for, at politikerne kan træffe de bedste beslutninger.

Foreløbigt har vi tre skoleaktører i enighed lagt flere dokumenter på bordet, som politikerne kan tage stilling til. De har kvitteret og sagt, at det er meget kvalificerende for resultatet.

Nu glæder jeg mig til at fortsætte dialogen med begge ministre."

Det skriver Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, i sin leder på side 5 i Plenum nr. 4 september 2021.

Læs hele Plenum