Der er en kant

"Som forening og som lederteam på hver enkelt skole tager vi ansvar for at rammesætte og gennemføre de forandringer, reformen fører med sig. Vi har evnen og viljen til at gøre det, for vi tænker hele skolens virke, og ikke bare på hvad enkelte aktører synes er bedst set fra deres synsvinkel. I yder alle på skolerne et kæmpe stykke arbejde og giver reformen den chance, den fortjener. Men der er en kant. På den ene side hylder minister, KL og eksperter skoleledelse som afgørende for al udvikling af skolen – implementering af reformen, ny lærerarbejdstid, inklusion, økonomi… og på den anden side skæres der i ledelsen på landets skoler. Særdeles voldsomt endda. Siden 2010 er der skåret op til 15 % i antallet af skoleledere. Det er langt fl ere end faldet i lærere, skolesammenlægninger og faldende elevtal kan forklare. Værre måske er, at en rundspørge blandt vores lokale formænd viser, at 2/3 af dem forventer yderligere nedskæringer i ledelsesbemandingen i kommunernes skolevæsener," skriver Claus Hjortdal i lederen "Der er en kant".

Læs lederen 'De er en kant' på side 3 i plenum oktober 2014