Digital dannelse

"For skolens del må vi gøre en fornyet indsats for at koble uddannelse og dannelse. Hos os er de unge samlet og kan sammen skabe fælles værdier. VI skal oplyse og forebygge. Vi må være OBS på, hvad der sker, undgå at det gentager sig, og aktivt forberede eleverne på, at handlinger har konsekvenser. Så de lærer det i tide."

Læs lederen 'Digital dannelse' på side 5 i Plenum

Se video: Claus Hjortdal om skolens rolle i digital dannelse - dannelse og uddannelse hænger tæt samme