Fælles om folkeskolen

Pernille Rosenkrantz-Theil har for nylig i et brev til skolerne peget på, at der skal gøres op med unødigt bureaukrati, og at der er behov for en handlekraftig og kvalificeret ledelse, der har fokus på at lede frem for at styre. Foreningen har desuden noteret sig, at det i forståelsespapiret for regeringen og dens støttepartier R, SF og Enh fastslås, at regeringen vil sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser. Tak for det.

Læs Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum:
Læs bladet her 
Læs bladet som pdf

Se Claus Hjortdals videoleder fra side 5 i Plenum: