Fællesskabet

"De senere års implementering af reformen, nye måder at tilrettelægge arbejdet på og lokale ændringer af skole- og ledelsesstrukturerne fylder meget, og det er gledet lidt i baggrunden, at vi gennemfører endnu en markant ændring af tidligere praksis: Inklusionen af elever med særlige behov i almenundervisningen. Jo, inklusionsarbejdet er oppe at vende i den offentlige, politiske og skolefaglige debat. Men egentlig ikke meget i betragtning af, at målet – hvis man fremskriver de nyeste tal – om, at 96 % af skolens elever skal være en del af den almindelige undervisning er tæt på at være nået. Og slet ikke set på baggrund af, at der også er tale om en meget stor reform på kort tid," skriver Claus Hjortdal i lederen "Fællesskabet".

Se video, Claus Hjortdals leder: Om arbejdet og opgaverne i det nye inklusionsråd

Læs lederen 'Fællesskabet' i plenum på side 3

Download bladet som pdf