Forlig jer

"Vi har dokumenteret, at skolelederne arbejder mange flere timer om ugen, end de er forpligtiget til. Ja, I knokler. Det påvirker selvfølgelig jeres oplevelse af, om I har rimelige vilkår og får løn som forskyldt. Derfor kan vi heller ikke som ledere leve med overenskomster, der giver reallønsnedgang eller andre forringelser af vores arbejdsvilkår".

Læs lederen 'Forlig jer' på side 5 i bladet.
Læs bladet
Læs bladet som pdf
Se video: Claus Hjortdal om OK'18 konflikten