I udvikling

"Skolelederforeningens medlemmer er under pres med de mange nye opgaver, hvilket igen giver et pres på vores leder-TR. Og helt faktuelt er bemandingen på skolerne reduceret, ja der er 15 % færre skoleledere end for fire år siden. For foreningen betyder det, at der også er pres på bl.a. medlemshåndtering, økonomi, støtte til TR mv," skriver Claus Hjortdal i sin leder 'I Udvikling'.

Læs lederen 'I udvikling' i plenum nr. 5, august 2015 på side 5

Download bladet som pdf

Se video, Claus Hjortdals leder: Velkommen til et nyt skoleår