Lad ikke valget ødelægge det gode samarbejde

"Jeg håber ikke, at det kommende valg kommer til at spænde ben for, at vi når i mål med en proces for vurdering af elevernes parathed, eller alle de andre tiltag vi er på vej med i Sammen om skolen, som alle vi alle sammen står bag og bakker op", skriver Claus Hjortdal i lederen i oktober-udgaven af Plenum i 2022

Ikke-uddannelsesparat. Begrebet findes snart ikke mere. Og hvor er jeg glad for det. For Skolelederforeningen har det længe været et ønske, at få fokus på elevernes styrker fremfor deres begrænsninger. Men ikke mindst er jeg glad for den måde, vurderingerne af elevernes parathed er blevet ændret.
Afskaffelsen af begrebet er et af flere elementer i den aftale, der introducer et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. En aftale der er blevet til på baggrund af samarbejdet Sammen og skolen, hvor vi parter omkring skolen sammen med politikerne drøfter udviklingsmuligheder og finder løsninger for folkeskolen. Når vi gør det sammen, er der langt større sandsynlighed for beslutningerne passer til dagligdagen på skolerne, og at de bliver bakket op og ikke trukket tilbage.

Nu er jeg spændt på, hvordan det vil det gå med dette unikke samarbejde på den anden side af folketingsvalget.
SF har trukket sig fra forliget omkring folkeskolen, og hvis flere følger efter, kan det få fatale konsekvenser. Vi har brug for at stå på et bredt forlig. Sammen om skolen har brug for en bred forligskreds, så vi kan fortsætte kontinuiteten i arbejde, vi har sat i gang. Værdien af det, vi har skabt, er så stærkt, og hvis flertallet forsvinder, risikerer vi, at det hele bliver rullet tilbage. Stik imod hvad folkeskolen har brug for.

Et af de andre temaer, vi drøfter for tiden, er inkluderende fællesskaber. Ikke mindst her er det afgørende med en inddragende proces, som også er en del af Sammen om skolen-samarbejdet. En hvor proces, hvor vi får mulighed for at inddrage og trække på alle de gode eksempler og erfaringer, der findes rundt omkring i landet. Fra Skolelederforeningen side trækker vi naturligvis også på den viden, vi har fra de faglige klubber.

Arbejdet med uddannelsesparathedvurderingerne skal efter planen være helt afsluttet i november. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en grundlæggende justering af UPV'en. Og så skal der træffes en politisk beslutning.
Jeg håber ikke, at det kommende valg kommer til at spænde ben for, at vi når i mål med en proces for vurdering af elevernes parathed, eller alle de andre tiltag vi er på vej med i Sammen om skolen, som alle vi alle sammen står bag og bakker op.