Ny fortælling

"Vi er i fuld gang med skolestart, skolereform og ændrede arbejdstidsregler. Og heldigvis erfarer jeg, at man på langt de fl este skoler er kommet rigtig godt fra start. Og jeg ved fra samtaler med fl ere af jer, at det har været hårdt arbejde at nå hertil. Selv er jeg ikke overrasket over, at det går godt. I årenes løb har folkeskolen væ- ret igennem utallige ændringer, og som regel er ændringerne blevet båret igennem en positiv tro på fremtiden. Det sker også denne gang, selv om der har været lagt en dæmper på den motivation, der normalt er. Via jeres store arbejde og dialog ind- og udadtil er der nu skabt en positiv forventning til reformen," skriver Claus Hjortdal i lederen "Ny fortælling".

Læs lederen 'Ny fortælling' på side 3 i plenum august 2014