Pludselig satte krigen sig på hele dagsordenen

"Alle flygtningebørn, der kommer til Danmark, har ret til undervisning af uddannede lærere, og de har ret til sprogstøtte. Det er en stor og resursekrævende opgave for skoler og kommuner, for den skal løses kvalificeret," skriver Claus Hjortdal i sin leder i anden udgave af Plenum i 2022.

Det er en voldsom omskiftelig verden, vi lever i. I to år har corona haft hele dagsordenen, og med et snuptag blev hele opmærksomheden vendt mod krigen i Ukraine.
Corona blev glemt, og fokusset blev rettet mod, hvordan vi viser menneskelighed for ukrainerne – og ikke mindst de familier, der er kommet og kommer til Danmark, og de børn, der er begyndt i folkeskolen.
Det var ikke et spørgsmål, om skolerne kunne eller ville løfte opgaven. Skolerne var klar til at tage imod.
Vi har gjort det før – taget imod børn, der var flygtet fra en krig. Det ville vi naturligvis gøre igen.
Men fra erfaringerne ved vi også, at det er en stor opgave.
Alle flygtningebørn, der kommer til Danmark, har ret til undervisning af uddannede lærere, og de har ret til sprogstøtte. Det er en stor og resursekrævende opgave for skoler og kommuner, for den skal løses kvalificeret.
Ud over at skolerne står over for opgaven med at give de ukrainske børn den bedst mulige hverdag i en dansk skole, så bliver skolerne også ramt af de afledte effekter fra krigen. Stigende priser på gas, el og vand presser skolernes økonomi og deres mulighed for at levere kerneopgaven til alle elever.
Derfor har vi forfulgt den dagsorden, der hedder, at der skal økonomi med til opgaven.

Flere kommuner og organisationer har lavet drejebøger og materialer for at sikre en god modtagelse. Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan opgaven bliver grebet an, og der kan være god inspiration af hente fra hinanden. Vi har samlet gode eksempler samt artikler og kommentarer på vores hjemmeside.

Det er længe siden, vi i Danmark har modtaget flygtninge. Derfor skal vores beredskab løbende opdateres og justeres. Samtidig er der usikkerhed om, hvor længe de ukrainske børn og deres familie bliver her. Det betyder også noget for vores strategi for undervisningen.

Jeg håber ikke, at krigen i Ukraine kommer til at sidde på dagsordenen i lige så lang tid, som corona gjorde det. Men jeg ved, at I ude på skolerne dygtigt har taget opgaven på jer med samme engagement, som da corona krævede den ene omstilling efter den anden. Og jeg vil fortsat arbejde for, at politikerne sikrer ordentlige rammer og økonomi til, at opgaven kan løses på bedste vis.

Læs hele Plenum 

 

Læs magasinet som pdf