Samarbejde er det stærkeste kort på hånden

”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere.” Sådan lyder et citat fra Carl Scharnberg.

Som ung skoleleder lænede jeg mig gerne op ad ordene og brugte dem som pejlemærke i mit arbejde. Jeg har holdt fast i det sidenhen og haft fokus på, hvor vigtigt det er at samarbejde, fordi det er godt at kunne en masse selv, men vi kan kun lykkes med store opgaver, hvis vi er gode til at samarbejde", skriver Claus Hjortdal i sin leder i Plenum maj 2021 og fortsætter:

"Der er ingen tvivl om, at coronakrisen det seneste år har været en kæmpe opgave for skolerne. Og der er heller ingen tvivl om, at det ikke var gået så godt, som det trods alt er, hvis det ikke var, fordi der blev samarbejdet. Forældre, personale og ledere har lyttet til hinanden og været i kontakt med hinanden og været fælles om at få det bedste ud af en umulig situation.

Vi så det desuden, da det blev indført, at eleverne skulle have mulighed for at blive testet på skolerne. Tilbagemeldingerne er overvejende, at det har fungeret rigtigt godt, fordi der har været et rigtigt godt samarbejde mellem kommunernes forvaltninger og skolerne.

Samarbejde er også fundamentet for lærernes nye arbejdstidsaftale, A20 – det at anstrenge sig for at nå et fælles mål. Mange af jer skoleledere oplever, at aftalen er en styrke, viser en rundspørge, Skolelederforeningen foretog her i foråret. Et medlem fortæller, at det giver god mening at lede efter fælles løsninger, for i langt de fleste tilfælde er det også de bedste løsninger. Jeg tror, at så stor en opgave, som at føre en ny aftale om lærernes arbejdstid ud i livet, ville være en meget vanskelig opgave uden et samarbejdsspor.

For nylig er jeg selv blevet inviteret med til et nyt samarbejde. Et samarbejde, der bliver kaldt Sammen om skolen, hvor elever, lærere, skoleledere, pædagoger, forældre, kommuner og politikere oven på skolereformen skal skabe et fælles billede af de udfordringer, folkeskolen står med nu, og i fællesskab forpligte sig til at skabe løsninger. Der er enighed om, at der ikke er brug for en ny reform, men brug for justeringer. Og at det kræver fælles handling.

Køb en flaske portvin og snak om det. Det råd har jeg selv tidligere fået, og jeg giver det gerne videre. Mindre kan også gøre det, men kvaliteten i at mødes og finde fælles løsninger kan ikke undervurderes."

Læs lederen på side 5 i Plenum

Læs Plenum som PDF