Vi er nødt til at samarbejde om at skabe trivsel

"Vi skal gøre op med børns mistrivsel. Og vi er nødt til at samarbejde om opgaven. Skolen kan ikke klare det alene", skriver Claus Hjortdal i lederen i december-udgaven af Plenum i 2022

Sikken en opbakning. Endelig efter to år uden et årsmøde kunne vi i år igen samle skoleledere fra hele landet til debat, udstilling og socialt samvær. 1.800 skoleledere fra hele landet kom med højt humør til årsmødet i Aalborg i slutningen af oktober. Flere udråbte det til at være det bedste nogensinde, og både målt på oplægsholdere, deltagere og udstillinger er jeg heller ikke bleg for at udråbe Årsmøde 2022 til en stor succes.

Noget af det, der optog os, og som også var et af omdrejningspunkterne i den politiske debat, var børn og unges trivsel.
Det er et stort område at få styr på. At skabe inkluderende fællesskaber er en stor opgave, men den er ikke til at komme udenom, for det er en af de største og vigtigste udfordringer, som folkeskolen kæmper med.
Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at andelen af elever med over 10 % fravær er steget voldsomt. Sidste år var tallet 11,4 %, i år er tallet 25,2 %. Jeg synes, det er voldsomt og alvorligt. Det er et tegn på mistrivsel, og over et helt skoleforløb risikerer disse børn at miste et helt års undervisning.

Vi skal gøre op med børns mistrivsel. Og vi er nødt til at samarbejde om opgaven. Skolen kan ikke klare det alene.
I Skolelederforeningen har vi på baggrund af forskning, erfaringer og tilbageløb fra jer medlemmer identificeret tre områder med anbefalinger til, hvor politikerne bør tage fat. Det handler om at forandre, forebygge og sætte fokus på rettidighed (læs artiklen: Problemer skal løses, hvor de skabes, og med det samme).

Anbefalinger er på vej til politikerne. Vi vil gerne drøfte dem med politikerne, men vi vil også gerne drøfte dem med de øvrige parter omkring skolen, fordi kun i fællesskab og med forenede indsatser vil vi kunne bevæge os i den rigtige retning.
Samarbejdet omkring skolen, der blev sat i gang af den tidligere regering, er af afgørende betydning for, om vi blandt andet lykkes med at inkludere flere. Derfor har vi sammen med KL og Danmarks Lærerforening sendt et brev til politikerne om vigtigheden af ”Sammen om skolen”. Det samarbejde er så afgørende for hele folkeskolens udvikling.