Vigtige valg

"I en ny rapport fra Undervisningsministeriet om forældres skolevalg ser vi bl.a., at de mange nedlæggelser og sammenlægninger af folkeskoler, der er sket, spiller ind i forældres valg af skoleform ved indskrivningen. Det har både ministeren og en række andre politikere og forskere kommenteret på. Sammenlægningerne er en udfordring for nærhedsprincippet, når institutionerne opleves som meget store og med en ledelse, der ikke altid har beslutningskompetence tær på medarbejdere, elever og forældre. "

Læs lederen 'Vigtige valg' på side 5 i Plenum.

Læs bladet her

Download bladet som pdf

Se video: Fortæl historierne om jeres gode skoler