Høringssvar: Bekendtgørelse om aflysning af prøver m.m. i forbindelse med covid-19

22. april 2020

Skolelederforeningen finder det ufornuftigt og uheldigt, at man bevarer sprogprøverne i børnehaveklasserne og i andre klasser for tosprogede elever på udvalgte skoler.

"Skolelederforeningen vil gerne henlede opmærksomheden på, at der lige er overstået en periode med nødundervisning (og som stadig finder sted for knap halvdelen af eleverne), hvor især den sproglige stimulering har haft yderst vanskelige vilkår, og at den nyåbnede skoledag er præget af håndvask og hygiejne, udendørs undervisning, undervisning på faste hold og med personale der er fast tilknyttet holdene," hedder det blandt andet i høringssvaret, som fortsætter:

"Det medfører, at den nødvendige fleksibilitet for de ansatte med særlig viden og ekspertise inden for sprogundervisning og sprogstimulering ikke er til stede. Intet tyder på, at dette vil forandre sig afgørende i resten af dette skoleår.

Endelig finder Skolelederforeningen, at det er et utrolig uheldigt og stigmatiserende signal at sende, når man erkender, at prøveafviklingen ikke kan finde sted på kvalificeret vis for afgangseleverne, men at der godt kan foretages prøver for tosprogede selv om undervisningen og sprogstimuleringen naturligvis ikke kan finde sted på samme måde, når eleverne ikke er i skole og når undervisningen foregår ude og af andre ansatte end dem, der kender eleverne bedst."

Læs hele Skolelederforeningens høringssvar