Høringssvar: Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen

Maj 2019

Skolelederforeningen reagerer i et høringssvar på bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen 

Skolelederforeningen er helt overordnet set enig i, at det er hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en ny bekendtgørelse med tilhørende vejledning. Den nye bekendtgørelsestekst er på en række områder en forbedring, og den er i højere grad nu overskuelig og klar.

Skolelederforeningen stiller sig dog stærkt kritisk over for, at alle landets skoler skal ændre praksis som følge af en politisk delaftale om bekæmpelse af parallelsamfundet. Skolelederforeningen frygter, at lovændringerne ikke opleves som meningsfyldte for den største del af skolerne, som ikke har de udfordringer, som skolerne i områderne med parallelsamfund kan opleve.

Folkeskoleloven bygger på et nødvendigt og tæt samarbejde imellem skolen og hjemmet. Fundamentet for et godt skole-hjem-samarbejde er tillid og fælles interesse i at ville eleverne det bedste. Skolelederforeningen er af den opfattelse, at den skærpede underretningspligt i forbindelse med ulovligt fravær, med den konsekvens at forældre kan trækkes i sociale ydelse, vanskeliggør det nødvendige og tætte samarbejde.

Skolelederforeningen er af den grundlæggende opfattelse, at der på en række områder i bekendtgørelsen er en række formuleringer, som stadigvæk er uhensigtsmæssige.

Læs hele høringssvaret med Skolelederforeningens kommentarer til de enkelte paragraffer