Høringssvar: Høring over forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020)

Skolelederforeningen reagerer i et høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Gennemførelse af nationale test skoleåret 20190/2020).

Indledningsvis er Skolelederforeningen helt overordnet set enig i, at det er hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en ny lov om ændring af lov om folkeskolen, vedrørende de nationale test.

"Skolelederforeningen finder det vigtigt, at de test, herunder de nationale test, som eleverne i folkeskolen skal testes i, generelt har en høj valid standard, og at der ikke må være så stor usikkerhed om den enkelte elevs resultat, som det gør sig gældende for de nuværende nationale test. De nationale test skal først og fremmest bruges til, at skolerne har gode muligheder for at understøtte elevernes udvikling og samtidig understøtte elevernes udvikling og samtidig understøtte en sund pædagogisk evalueringskultur på den enkelte skole," skriver foreningen blandt andet i høringssvaret.

Skolelederforeningen er dog grundlæggende uenige i, at de 20 pct. af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9.-klasseprøverne, fortsat skal gennemføre op til ti obligatoriske test i overgangsperioden. Skolelederforeningen finder det generelt problematisk, at de elever der har det sværest, også er dem der fortsat skal testes med et testredskab af den ringe valide standard som de nationale test er.

Læs hele Skolelederforeningens høringssvar