Høringssvar: Lovforslag lægger op til ny trivselsmåling inden sommerferien

11. marts 2019

Skolelederforeningen reagerer i et høringssvar på, at der skal foretages en ny trivselsmåling inden sommerferie, hvis et nyt lovforslag bliver vedtaget. Foreningen reagerer også på, at kommunerne, der hidtil har haft egne målinger, ikke længere vil kunne benytte denne mulighed.

Udover kritiske bemærkninger til tidsplanen har Skolelederforeningen også en del kommentarer til indførelsen af trivselsmålinger i FGU'en.

Fx stiller foreningen sig som udgangspunkt undrende over for vedtagelsen af brugen af trivselsmålinger i den forberedende grunduddannelse, før uddannelsen er begyndt, og har svært ved at se, at den nationale trivselsmåling vil give mening i FGU'en.

Læs hele høringssvaret