Høringssvar: Om ændring af folkeskoleloven

8. marts 2018

Læs Skolelederforeningens samlede høringssvar, som omhandler de væsentligste punkter i det nye lovforslag:

  • ændring af fagblokke
  • undervisningstidens samlede varighed
  • understøttende undervisning
  • dispensationer for undervisningstiden
  • kompetencedækning

Skolelederforeningen påpeger i høringssvaret det uheldige i, at store dele af lovændringerne allerede træder i kraft til august 2019.

Læs hele høringssvaret