Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen

Skolelederforeningen reagerer i et høringssvar på udkast til bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Foreningen er enig i de overordnede ændringer og præciseringer i udkastet men efterlyser samtidig, at bekendtgørelsen på enkelte andre områder bør revideres. Skolelederforeningen opfordrer til, at der iværksættes en proces, hvor samarbejdspartnere inddrages i en generel revidering af bekendtgørelsen.

Oktober 2020

Skolelederforeningen reagerer i et høringssvar på udkast til bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen er en meget vigtig bekendtgørelse for skolelederne i den danske folkeskole. I langt overvejende grad arbejder skolelederne for udvikling af god pædagogisk praksis, trivsel og faglighed. Bekendtgørelsen er et vigtigt redskab, som bl.a. gør, at skolelederne i samarbejde med medarbejdere og forældre kan understøtte de gode læringsfællesskaber og gøre brug af konsekvenser, når enkelte elever hindrer fællesskabet i at fungere.

Udgangspunktet i folkeskoleloven er, at skolens leder inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger har ansvaret for undervisningens kvalitet. Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen er af afgørende betydning for, at skolens leder kan lave foranstaltninger og udøve konsekvens, når enkelte elever overskrider skolens ordensregler. Det er derfor vigtigt, at skolens leder har de nødvendige rammer og en velfungerende lovgivning til at sørge for, at sunde læringsmiljøer understøttes.

Skolelederforeningen bifalder de to overordnede ændringer såvel som præciseringer, der er foretaget i udkastet. Skolelederforeningen er dog af den opfattelse, at bekendtgørelsen på enkelte andre områder bør revideres. Dette dels så ordlyd og konsekvenser tager udgangspunkt i en nutidig pædagogisk praksis, at samarbejdspraksis imellem skoler og forvaltning afspejler, hvordan det reelt foregår på skolerne og i kommunerne, og dels at det på enkelte områder tydeliggøres, hvem der har beslutningskompetencen.

Skolelederforeningen er uforstående over, at vi ikke er blevet inddraget i en revidering af bekendtgørelsen før, den blev sendt til høring, og opfodrer ubetinget forligskredsen, ministeren og Børne- og Undervisningsministeriet til at iværksætte en hurtigarbejdende proces, hvor udvalgte samarbejdspartnere inddrages i en generel revidering af bekendtgørelsen.

Læs hele høringssvaret som pdf

Læs også nyhed fra 16. november 2020: Fælles brev fra fem formænd - bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen bør tilrettes