Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om undervisning i grundskolen, der finder sted på en erhversskole

November 2019

Skolelederforeningen stiller i et høringssvar til Børne- og Undervisningsministeriet / Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en række spørgsmål til et udkast til bekendtgørelse om undervisning i grundskolen, der finder sted på en erhvervsskole.

I Skolelederforeningens høringssvar til 'Udkast til bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af undervisning i grundskolen i dele af undervisningstiden', spørger vi nærmere ind til forskellige områder, når undervisning helt eller delvis finder sted på en erhvervsskole.

Det er blandt andet spørgsmål om den befordring, der stilles til rådighed for eleverne, hvordan det sikres, at folkeskolelovens paragraf 5 overholdes samt spørgsmål om erhvervsskolens adgang til folkeskolens IT-systemer, samt tilsyn og ledelsesret - med meget mere.

Læs Skolelelederforeningens kommentarer og spørgsmål i høringssvaret