Høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet.

Skolelederforeningen har reageret med et høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkeskolehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyldighed).

Januar 2021

Skolelederforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet.

Skolelederforeningen er af den opfattelse, at der under COVID-19 epidemien fortsat er brug for lov om midlertidige foranstaltninger, og støtter derfor op om en forlængelse af gyldighedsperioden til den 16. november 2021.

Skolerne oplever meget forskellige muligheder for at gennemføre undervisningen efter folkeskoleloven, og med kort varsel kan omstændighederne ændre sig.

Skolelederne skal have mulighed for at lave hurtige og fleksible beslutninger om, hvad der i en given situation kan lade sig gøre. Her tænker vi især på muligheden for at lave lokale beslutninger om, hvorvidt undervisningen generelt kan gennemføres forsvarligt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Lokale beslutninger om, hvordan nødundervisningen kan gennemføres. Lokale beslutninger om elevernes udbytte af undervisningen og deres muligheder for at gennemføre eksamen, ikke mindst inden for valgfagsområdet. Og lokale beslutninger om praktik- og brobygningsforløb.

Endelig ønsker Skolelederforeningen at påpege, at lederne i folkeskolen igennem de sidste 9-10 måneder har oplevet et enormt arbejdspres, og at de har skulle træffe svære beslutninger af sundhedsmæssig karakter, med kort varsel.

Kombination af fjernundervisning og nødundervisning, hvor antallet af elever i de to undervisningssituationer konstant ændrer sig, er en meget vanskelig opgave at håndtere. Skolelederne har stået til rådighed for elever, medarbejdere, forældre og mange samarbejdspartnere med svar på
spørgsmål, forklaring på beslutninger og meget kommunikation i det hele taget. Dette ofte udover arbejdstiden om aftenen, hen over weekenderne og ferie. Skolelederne har lavet en enorm arbejdsindsats og er i den grad slidt af arbejdspresset.

Med venlig hilsen
Claus Hjortdal

Læs høringssvaret som pfd