Digitalisering i skolen

Digitalisering i skolen

Danmark er et af verdens mest digitale samfund. Den danske folkeskole skal afspejle de krav, samfundet stiller til digitalisering. Og folkeskolen skal sørge for, at eleverne opnår de rette kompetencer, så de opnår digitale færdigheder og agerer bevidst, kristisk og etisk i en digital verden. Det stiller skolerne over for en række udfordringer. Hvad er skoleledelsens rolle?

Læs Skolelederforeningens politik (pdf)

Se også Skolelederforeningens dialogpapir for yderligere inspiration til, hvad skolelederen kan iværksætte af initiativer, som de skal være opmærksom på i understøttelsen af digitalisring i skolen.