Kompetencedækning i folkeskolen i 2020

Kompetencedækning i folkeskolen i 2020 (vedtaget 7. marts 2014)

Skolelederforeningen anbefaler, at skoleledelsen udarbejder en plan for kompetenceafklaring og -udvikling bl.a. i forhold til den nationale målsætning om fuld kompetencedækning i 2020.

Læs Skolelederforeninges politik (pdf)