Skoleledelsens brug af ressourcepersoner

Skoleledelsens brug af ressourcepersoner (12.11.2013) 

Skolelederforeningen mener, at skoleledelserne skal inddrage ressourcepersoner i sikring af skolens kvalitet. Ressourcepersoner er i denne sammenæng fx faglige vejledere og andre fag- og fagområdespecialister, som skoleledelsen har ledelsesansvar for.

Læs Skolelederforeningens politik