Social kapital

Social kapital (vedtaget 7. marts 2014)

Læs Skolelederforeningens politik (pdf)

Skolelederforeningen anbefaler, at skolerne arbejder med at udvikle skolens sociale kapital. På en skole med høj social kapital er relationerne kendetegnet af tre ting: Tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.