Teamsamarbejdet på skolerne (vedtaget 7. marts 2014) 

Skolelederforeningen anbefaler, at skoleledelsen arbejder med udvikling og kvalificering af teamsamarbejdet på alle niveauer, så det i højere grad får fokus på elevernes læring og medarbejdernes egen kompetenceudvikling.

Læs Skolelederforeningens politik (pdf)