Vedr. arbejdets tilrettelæggelse på skolerne fra august 2014

 

Vedr. arbejdets tilrettelæggelse på skolerne fra august 2014 (november 2013):


Skolelederforeningen anbefaler et tæt samarbejde på skolerne om arbejdsopgavernes fordeling og tilrettelæggelse, men at man lokalt i kommunerne og på skolerne undlader kollektive og fagretsligt bindende aftaler, der fratager skolelederne det nødvendige  ledelsesmæssige råderum.

Læs Skolelederforeningens politik (pdf)