Claus Hjortdal: Behov for lokale løsninger og stor fleksibilitet

"Det er glædeligt, at vi har fået de små elever tilbage", siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand i denne video.

Han kvitterer i sin video-leder for, at der er lyttet til foreningens ønske om, at skolerne får mulighed for at undervise under bekendtgørelsen om nødundervisning frem til sommerferien.

Hvad skal der ske resten af skoleåret, og når vi lukker op igen efter sommerferien? Skal der ske ændringer i folkeskoleloven, og hvordan kan vi bruge erfaringerne fra reform-tiden og corona-tiden?

Skolelederforeningen har givet anbefalinger til dette både til ministeren og de politiske partier. Det handler blandt andet om mere ledelse og mindre styring.

Hør mere om anbefalingerne i Claus Hjortdals video-leder:

 

Se Claus Hjortdals leder i det nyeste Plenum på side 5: