Claus Hjortdal om den aktuelle situation - samt hvad folkeskolen kan lære af krisen

"Lige nu går vi og venter på, at skolen skal lukke op for de ældste elever også. Vi kæmper for, at genåbningen kommer til at ske på en måde, som skolerne kan håndtere. Det er vigtigt at sige: Vi skal holde fast i, at sundhedsmyndighederne udstikker nogle retningslinjer, politikerne træffer på den baggrund politiske beslutninger, og så kommer vi i udførerleddet og søger for, at det fungerer," siger Claus Hjortdal, som hilser det meget velkomment, hvis skolernes ældste elever får mulighed for at vende tilbage til skolen.

"Der er brug for, at eleverne kommer tilbage på skolen i et eller andet omfang. Der er brug for, at de får sluttet skoleåret ordentligt, og der er brug for at give dem en anden undervisning end kun den digitale - om ikke andet, så bare i nogle få timer om ugen."

 

Læs Claus Hjortdals leder på side 5 i Plenum: