Video: 40 forbedringer for folkeskolen

Skolelederforeningen har indsamlet 40 forslag til, hvordan man kan afbureaukratisere og skabe regelforenkling i folkeskolen.

Forslagene er indsamlet på dialogmøder med foreningens medlemmer.

Forslagene fylder intet mindre end 5 meter!

Hør Claus Hjortdal forklare nærmere om de 40 forslag: