Resultaterne af OK'13.

Ledere på undervisningsområdet i kommunerne

De generelle forhandlinger mellem KTO og KL førte til en fælles aftale den 16. februar 2013, mens der ikke kunne opnås forlig i de specielle organisationsforhandlinger mellem LC og KL. KL varslede lockout den 1. april 2013 og regeringen afsluttede konflikten med et lovindgreb den 26. april 2013. 

Det generelle forlig mellem KTO og KL

KTO og Kommunernes Landsforening indgik den 16. februar 2013 overenskomstaftale for perioden 1.4.2013-31.3.2015.

KTO omfatter i alt 514.546 kommunalt ansatte fordelt på 45 forskellige medlems-organisationer, bl.a. lærere, skoleledere og pædagoger.

De kommunale ansatte fik en generel lønstigning på 1,91 % over de to år, forudsat at reguleringsordningen udmøntes som forudsat.

  • Konkret udmøntning i 2013: 0,70 %
  • Konkret udmøntning i 2014: 1,21 %

Der blev afsat 0,25 % til organisationernes forhandlinger. LC-Lederforums prioriterede krav her var, at midlerne anvendes til at løfte de lavest lønnede ledere.

  • Konkret udmøntning fra januar 2014: Fra løntrin 46 + 2000 til løntrin 46 + 4200

Reguleringsordningen, som sikrer, at lønudviklingen i det offentlige følger lønudviklingen i den private sektor, bevares og forventes i perioden at udmønte 0,06 %.

Tryghedspuljen, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011, videreføres. Puljen har til formål at finansiere opkvalificering og efteruddannelse af afskedigede medarbejdere.

Aftalen giver mulighed for delpension. Kommunalt ansatte skal som 60-årige kunne gå ned i arbejdstid og få suppleret lønnen med pensionsudbetalinger.

Der bliver udvidede muligheder for at bruge lokale samarbejdsudvalg i de enkelte kommuner.

Organisationsforhandlingerne / LC krav til KL:

Forhøjelse af det centrale tillæg til grundløn 46

  • Konkret udmøntning: Forhøjelse af tillægget på kr. 2.200 til løntrin 46+4200 (som nævnt ovenfor)

Periodeprojekt: Skoleledelse - mellemledere, nye strukturer og nye udfordringer

Resultat: Periodeprojektet ikke medtaget i regeringens lovindgreb (26. april 2013)

Organisationsforhandlingerne / KL krav til LC

Ser man isoleret på KL´s krav til LC´s lederoverenskomst, som berører den største del af Skolelederforeningens medlemmer, indeholder kravene markante ændringer:

  • Normeringsbestem