2015 Kvalitet i skoleledelse

En stærk ledelse i en stærk skole.


Skolelederforeningen har gennemført en stor medlemsundersøgelse af, hvordan landets skoleledelser oplever de ledelsesvilkår, de tilbydes og arbejder under. Undersøgelsen fokuserer på skoleledernes arbejds- og ledelsesvilkår i en tid, hvor reformens implementering er i fuld gang. 

Undersøgelsen viser, at størstedelen af skolelederne er glade for deres lederliv. De er gode til at samarbejde, tager ansvar og er motiverede over for fornyelse og for at højne folkeskolens kvalitet.

Men undersøgelsen viser også, at skolelederne generelt har alt for travlt og ikke har mulighed for at løse deres opgaver.


Læs undersøgelsenSKOLELEDELSE I DET RØDE FELT & det gule & grønne felterLæs omtale af Skolederforeningens undersøgelse i Politiken 'Tiden forsvinder mellem hænderne på skolelederne' (24. marts 2015)

 

Læs artikel: Poltikere støtter skolelederne

Ordførere fra såvel blå som rød side i Folketinget har forståelse for de mange skoleledere, der i Skolelederforeningens undersøgelse om ledelsessituationen peger på, at skolelederne generelt har alt for travlt og ikke har mulighed for at løse alle deres opgaver.
Læs artiklen (pdf)

 

Fakta om undersøgelsen

Med 1.511 besvarelser ud af ca. 3.600 medlemmer (42 %) er undersøgelsen særdeles repræsentativ, ligesom deltagergruppen svarer til foreningens medlemssammensætning med hensyn til stilling, køn, alder, geografi – og er sammenlignelig med tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen består ud over en kvantitativ del af en kvalitativ del med uddybende besvarelser til bestemte spørgsmål samt en række personlige interviews – hvor der spørges ind, bliver sat kød og blod på tallene og kan identificeres særlige problemstillinger/cases.


Debatindlæg af Claus Hjortdal: Godt begyndt men ... 

"Jeg skal opfordre politikerne på landsplan og lokalt til at leve op til deres flotte ord om skoleledelsernes afgørende betydning. Mange kommuner har i dag ikke en tilstrækkelig ledelsesbemanding til, at skolen får det ønskede kvalitetsløft," skriver Claus Hjortdal i debatindlæg i Danske Kommuner.

Læs hele debatindlægget

  

Kommunalt partnerskab for læring

Med et nyt oplæg til dialog lægger Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen op til en tættere og mere forpligtende dialog mellem de forskellige niveauer i ledelsen og styringen af indførelsen af skolereformen. 

Læs nyhed om oplægget her

Find oplægget til dialog her

skoleledelseirodefeltred