Folkeskolen. Vores. Hele livet.

Opdateret oktober 2020:

Styregruppen bag 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' har, efter tre års fælles indsats, i efteråret 2020 slutevalueret arbejdet med indsatsen 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' (FVHL).

I styregruppen er der enighed om, at arbejdet i FVHL har været frugtbart og har givet en fælles ramme og en god platform for diverse arbejder. Samarbejdet i FVHL har medvirket til en konstruktiv dialog mellem alle parterne.

Der er indtrykket, at der lokalt arbejdes godt med at sætte folkeskolen positivt på dagsordenen.

Det mere formelle samarbejde i form af en styregruppe og en arbejdsgruppe i FVHL ophører med udgangen af 2020. Parterne bag indsatsen vil dog stadig sammen tage på skolebesøg en til to gange årligt.

Fakta: I 2017 blev alle nøgleorganisationerne i og omkring folkeskolen enige om at bakke op om Skolelederforeningens initiativ 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' til et fremstød for, at folkeskolen fortsat opfattes som et attraktivt tilbud. Både elever, forældre, lærere og pædagoger, ledere, chefer og politikere har siden 2017 stået bag ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’.


Læs her om tankerne bag 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' samt om arbejdet

Folkeskolen er vigtig!

Folkeskolens parter er gået sammen om at give folkeskolen et fremstød #voreshelelivet

Med sloganet FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET har vi indgået et partnerskab for at sikre, at forældre, børn, medarbejdere og politikere ser betydningen af folkeskolen som den væsentligste institution i vores samfund. En grundpille i vores demokrati.

Folkeskolen udfylder en væsentlig funktion i vores samfund. Folkeskolen er en kulturbærende og demokratisk funderet institution, der kan noget helt unikt i forhold til udvikle livsduelige borgere i et mangfoldigt samfund. Folkeskolen skaber fremtiden hver dag for vores børn og unge.

Læs artikel om Folkeskolen. Vores. Hele livet.

Vi vil sammen arbejde for:

 • At folkeskolen også fremover vil være det naturlige førstevalg for forældre ift. deres børns skolegang.
 • At folkeskolen forsat vil være den vigtigste samfundsdannende institution i Danmark.

Derfor!
Desværre ses en stigende tendens til, at forældre fravælger folkeskolen, allerede inden de har været i kontakt med vores skole, eller at forældre vælger at finde alternativer til folkeskolen, når udskolingen nærmer sig.

Hvordan?
Styregruppens mål er at nå ud nationalt og til de enkelte kommuner og lokale folkeskoler, så indsatsen har kommunal og lokal forankring og understøtter den enkelte folkeskole i at blive det naturlige førstevalg i lokalområdet

Hvem er vi?
Styregruppen består af:
* Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
* BUPL's Lederforening
* Børne- og Kulturchefforeningen
* Danske Skoleelever
* Danmarks Lærerforening
* Kommunernes Landsforening
* Skolelederforeningen
* Skole & Forældre

Undervisningsministeriet deltager som observatør på møderne.  

Hvad gør Skolelederforeningen? 
Skolelederforeningen har fuldt fokus på 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' med:

 • Kursus for foreningens medlemmer: Tal folkeskolen op!
  På vores kursus, som handler om kommunikation, relationer og ledelse har vi fokus på at øge gennemslagskraften og synligheden i lokalområdet - samt kunsten at fremme og finde de gode historier.
  Kurset er målrettet skoleledelsen.
  Læs mere

 • Pjece: Brug de kommunale sammenhænge og få flere til at væge folkeskolen til
  Spørgsmålet om, hvordan vi får endnu flere til at vælge folkeskolen danner baggrund for denne pjece, som partnerskabet ’Folkeskolen. Vores. Hele Livet’ har udarbejdet.
  Pjecen er målrettet borgmestre, kommunalbestyrelser og kommunaldirektører og giver inspiration til kommunernes arbejde med at fortælle om den kommunale og lokale folkeskole.
  I folderen fra partnerskabet er der forslag til konkrete indsatser og aktiviteter med henblik på at sætte fokus på det gode tilbud, folkeskolen er.
  Læs mere

 • Inspiration til skolevæsener og skoler: Få flere til at bruge folkeskolen
  På trods af, at folkeskolen leverer flotte resultater, og at der hver dag sker der en masse positive ting i alle landets folkeskoler, er folkeskolen udfordret på sit omdømme. Flere og flere forældre oplever ikke, at folkeskolen er det naturlige valg til deres børns skolegang.
  Dette inspirationsmateriale fra BUPL, Børne- & Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, KL, Skole og Forældre og Skolelederforeningen er tænkt som inspiration til, hvordan kommuner og de enkelte skoler kan sætte folkeskolen positivt på dagsordenen ved så mange lejligheder som muligt.
  Læs mere

 • Folkemødet 2019/Folkeskolen: Danmarks vigtigste fællesskab
  På Folkemøde 2019 talte vi folkeskolens, skoleledelsens og elevernes sag! Sammen med parterne bag "Folkeskolen. Vores. Hele livet" spurgte vi i en fælles debat, hvorfor vi overhovedet har brug for en folkeskole til at samle os på tværs af sociale skel, holdninger, etnicitet og meget andet.
  Læs mere
 • Folkemødet 2018/Hvis folkeskolen ikke fandtes?
  Sammen med partnerskabet bag 'Folkeskolen. Vores. Hele livet' stillede vi på Folkemødet 2018 spørgsmålet: 'Hvis folkeskolen ikke fandtes... hvad så?' Vi satte blandt andet gang i en 
  en debat-stafet, hvor vi spurgte, hvordan Danmark ville se ud uden en folkeskole. Spørgsmålene lød blandt andet: Vil det rykke noget ved alle børns lige muligheder og ved sammenhængskraften i samfundet lokalt såvel som nationalt? Er der fair konkurrence på grundskoleområdet ud fra geografiske, økonomiske og sociale parametre? Og hvordan forsikrer vi os mod en dalende opbakning til folkeskolen i fremtiden?
  Læs mere her

 • Folkemødet 2017/Videokampagne, debat og events
  På Folkemødet 2017 satte vi fokus på initiativet med en videokampagne. Vi har været rundt med videoudstyr og banner for at spørge kendte danskere 'Hvad har folkeskolen betydet for dig? Kampagnen fortsatte på Folkemødet.
  Vi var også vært for spændende debatter og events.
  Læs mere her

 • Elevernes afgangstaler efter 9. og 10. klasse/Videokampagne
  Hvad betyder folkeskolen for eleverne, og hvad tager de med sig videre i livet? Det satte vi spot på via elevernes officielle taler, da de forlod folkeskolen efter 9. og 10. klasse i juni 2017.
  Læs mere her

 

Læs og se mere 

Inspirationsmateriale: Få flere til at bruge folkeskolen

Inspiration ved skoleindskrivning: Læs inspirationskatalog

Se video: Godt kommunalvalg 21. november - Sæt X ved en stærk folkeskole – det gør vi!

Læs pressemeddelelse: Skolernes Motionsdag: Folkeskolens parter bevæger sig i fællesskab

Se billeder fra arrangementet "Folkeskolens parter bevæger sig i fællesskab"

Læs artikel om Folkeskolen. Vores. Hele livet.

Se video: Folkeskolen. Vores. Hele Livet. Folkeskolen er langt bedre end sit rygte

Se video: Folkeskolen. Vores. Hele livet

Se video: Velkommen til alle nye elever i folkeskolen

Læs nyhed: Grønt lys for folkeskolen

Læs kronik af Claus Hjortdal: Folkeskolen, vores hele llivet

Læs nyhed fra formandsmøde 12. januar 2017: Folkeskolen er vores hele livet