Få flere til at bruge folkeskolen - inspirationsmateriale

Materialet på denne side er fra 2019

Folkeskolen leverer flotte resultater, og hver dag sker der en masse positive ting i alle landets folkeskoler. Udfordringen er, at de positive ting sjældent bliver fortalt.

Folkeskolen er udfordret på sit omdømme. Flere og flere forældre oplever ikke, at folkeskolen er det naturlige valg til deres børns skolegang.

Forældre er usikre om hvorvidt:
• Folkeskolen sikrer gode arbejdsvaner for eleverne
• Børnene oplever, at folkeskolen giver den rette nærhed/empati
• Eleverne i folkeskolen bliver udfordret tilstrækkeligt
• Kvaliteten af skoledagen er god nok
• Der er ro og disciplin
• Folkeskolen kan håndtere mangfoldigheden af børn

De samme forældre kender kun flygtigt den lokale folkeskole. Og en større og større andel af forældrene ender med slet ikke at bruge folkeskolen. Det skal ændres!

Langt flere forældre skal kende folkeskolens kvaliteter og succeser og dermed vælge folkeskolen til og bruge den aktivt.

Folkeskolen er langt bedre end sit rygte.
Med dette materiale opfordres til at alle folkeskolens parter fortæller forældre i lokalområdet om folkeskolernes kvaliteter.

Parterne i projektet 'Folkeskolen. Vores. Hele livet', BUPL, Børne- & Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, KL, Skole og Forældre og Skolelederforeningen, står bag materialet, som er tænkt som inspiration til, hvordan kommuner og de enkelte skoler kan sætte folkeskolen positivt på dagsordenen ved så mange lejligheder som muligt.

Læs inspirationsmaterialet

Læs inspirationsmaterialet som pdf