Vi besøger borgmestre, politikere, rådmænd ...

Folkeskolen er vigtig...

og vi bliver aldrig trætte af at tale om den.

I Skolelederforeningen arbejder vi på at få flest mulig politikere i tale op til folketingsvalget 2019.

Claus Hjortdal, formand, og Dorte Andreas, næstformand, har i årets første måneder været rundt i landet for at sætte fokus på folkeskolen op til det kommende valg.

Det er blevet til en lang række spændende og vigtige samtaler med borgmestre, politikere, rådmænd med flere om folkeskolen og ledelsen af den - blandt andet hvordan man kan arbejde med mere ledelse og mindre styring, bedre dialog, samt selvfølgelig, hvordan vi lykkes med at give alle børn den bedste skoletid.

"Selvbestemmelse giver ejerskab og dermed ofte bedre løsninger. Børnene i folkeskolen har brug for en politiker, der har tillid til både ledelse og medarbejdere."
Thomas Medom (SF), rådmand Børn og Unge, Aarhus

"Jeg ser det som en politikers opgave, men også pligt, at sætte en retning for skolerne i ens kommune, og når det er gjort, giver det altid de bedste resultater at lade skolerne overtage styringen herfra.”
Susanne Crawley Larsen (B), rådkvinde for børn og unge i Odense Kommune

"Som politiker skal vi turde give mere frihed tilbage til skolerne og skolelederne." Christina Krzyrosiak Hansen (A), Holbæks borgmester 

I Rudersdal fik Claus Hjortdal og bormester Jens Ive (V) en samtale om, hvordan man kan arbejde med mere ledelse tæt på om mindre styring. Om bedre dialog mellem byråd, forvaltning og skoleledere - samt om, hvordan vi lykkes med at fastholde eleverne i folkeskolen. 

Også hovedbestyrelsen og en række lokalformænd med flere har i disse måneder overbragt borgmestre, partiernes uddannelsespolitiske ordførere og andre folketingspolitikere foreningens budskaber.

Blandt andet var folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (KF) var med til at slå katten af tønden, da hun besøgte Mosedeskolen i Greve og skoleleder Jens Olsen, som også er formand for Skolelederforeningen i Greve.

Ligesom folketingspolitiker Ane Halsboe-Jørgensen (S) har været på skolebesøg på Toftegårdsskolen i Jerslev, hvor hun deltog i undervisningen i skolens ældste klasser.

Og hun fik en god snak om folkeskolen med skoleleder Allan Skriver, som også er formand for Skolelederforeningen i Brønderslev Kommune.

Tak fordi vi måtte komme på besøg.