Foreningens politiske hovedmål 2019

Aktuelt arbejder foreningen med en række politiske mål, som vi søger at realisere gennem en fælles indsats centralt og lokalt, og hvor fire overordnede politiske hovedmål er udvalgt:

  • En stærk forening, der arbejder for vores fælles interesser…
  • Der er behov for øget selvbestemmelse for alle folkeskoler…
  • Finansieringen af folkeskolen skal matche ambitionerne…
  • Folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg…

Indsatsen blev drøftet på formandsmøde 10. januar 2019 og er samlet op i pjecen ”2019 Politiske mål”.

Heri gives input til det videre arbejde med at indfri målene centralt, i tværkommunale netværk og lokalafdelinger. Så foreningen også lokalt har regelmæssig kontakt til forvaltning, lokale politikere, forældre og andre parter.