Internationalt samarbejde - NLS, EI og ESHA

Skolelederforeningen er engageret i det internationale skoleledersamarbejde på nordisk og europæisk niveau. Målene er bl.a. at udvikle samarbejdet, følge udviklingen mv.

Nordisk Lederforum (NLS)

Foreningen er medlem af Nordisk Lederforum (NLS), som afholder et årligt møde på skift i medlemslandene. Læs mere her

Education International (EI)

Foreningen er via DLF en del af verdens største faglige organisation Education International (EI), der informerer om og varetager interesser i forhold til nye fælleseuropæiske aktiviteter og politikdannelse på uddannelsesområdet. Læs mere her

European Headmasters Assocaition (ESHA)

Foreningen er medlem af den europæiske skoleledersammenslutning, European School Headmasters Association (ESHA), der bl.a. arbejder på at fremme skoleledernes synspunkter over for EU og samarbejder med OECD. Foreningens formand er repræsentant for foreningens bestyrelse.

ESHA arbejder på at øge kommunikationen og netværksdannelsen mellem skoleledere i Europa og udgiver bl.a. et e-magasin om skoleledelse. Læs mere her


ESHA, the European School Heads Association

Skolelederforeningen is a member of ESHA, the European School Heads Association.

ESHA, the European School Heads Association, is a professional organisation for European School Heads. Members of ESHA are national organisations for school heads and deputy school heads within primary and secondary education. Nearly all European countries (both EU and non-EU) are represented within ESHA by one or more organisations.

ESHA publishes a digital illustrated magazine that is meant for all school leaders in Europe. You can now read and download ESHA Magazine free of charge.

All members can read and download or read all the e-magazine online  free of charge. In this way we can organise evaluation of the quality of the magazine and get feed back from you. We do relay on your cooperation.