Trivsel på spil

1. Introduktion

Gode relationer og fælles forståelse er forudsætningen for et sundt undervisningsmiljø og social trivsel. Samtidig byder hverdagen i og omkring skolen uundgåeligt på situationer og konflikter, som udfordrer relationerne og trivslen.

Dialogværktøj skaber forståelse
Derfor har Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Danske Skoleelever og Skolelederne i et tæt og lærerigt samarbejde udviklet dialogværktøjet Trivsel på spil. Formålet med Trivsel på spil er at forebygge vanskelige situationer ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter og få skabt et godt udgangspunkt for at agere konstruktivt og positivt over for hinanden.

Formuler en fælles løsning
I Trivsel på spil skal dialogens deltagere forholde sig til et fiktivt dilemma, hvor de involverede personers trivsel og relationer er sat på spil. Sammen skal deltagerne forsøge at formulere en fælles løsning, som de vil kunne trives med, hvis en lignende situation skulle opstå i virkeligheden.

Trivsel på spil består af:

 • En generel introduktion med overblik over materialets forskellige dele.
 • 15 forskellige dialoger med hver sin dilemmasituation ud fra et tema, der typisk kan udfordre den sociale trivsel. Se oversigt her på siden.
 • En køreplan til hhv. en kort dialog (ca. 30 minutter) og en lang dialog (ca. 45-60 minutter), som dialogens ordstyrer kan følge trin for trin for at nå frem til et konkret resultat inden for den afsatte tid.
 • Et inspirationskort til valgfri afbenyttelse som supplement til dialogen.

Download Trivsel på spil
Trivsel på spil er gratis og henvender sig til forældre, lærere, de større elever samt skoleledelsen og -bestyrelsen. Det kan bruges i alle anledninger, hvor det er relevant at få talt om, hvordan man vil forholde sig til specifikke dilemmaer. Værktøjet kan downloades til fri afbenyttelse her på siden.

Om Trivsel på spil
Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning, og med Trivsel på spil håber ministeriet og de fire foreninger at kunne medvirke til at forhindre mistrivsel, misforståelser og mobning gennem åbne og forebyggende samtaler.

 

2. "Spillereglerne"

Introduktion - sådan spilles spillet. Se her

 

 3. Køreplan

 

Klik her for at se køreplan for lang dialog

4. Køreplan

Klik her for at se køreplan til kort dialog


5. Her er de 15 dialoger (cases) til spillet. Klik på en dialog og se den i PDF

 • Dialog 1: Eleverne sladrer om en lærer- skal man gribe ind?
 • Dialog 2: Eleverne hører ikke efter - hvad skal læreren gøre?
 • Dialog 3: Eleverne taler grimt til hinanden - hvordan takler man det?
 • Dialog 4: Forældrene taler negativt om en elev - skal man gribe ind?
 • Dialog 5: Hvordan skal man forholde sig til en sjov bemærkning, der kan virke sårende på andre?
 • Dialog 6: Læreren og forældrene har en konflikt - hvem skal involveres?
 • Dialog 7: Privatfest - hvem skal med?
 • Dialog 8: Man tager pjæk på fersk gerning - griber man ind? 
 • Dialog 9: Hvilke konskvenser skal det have at komme for sent?
 • Dialog 10: De fælles regler brydes - hvad er konsekvensen?
 • Dialog 11: Hvem skal læreren være mest loyal over for - eleverne eller forældrene?
 • Dialog 12: Skal alle elever behandles ens?
 • Dialog 13: Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? 
 • Dialog 14: Hvordan takler man uvenskaber på de sociale medier?
 • Dialog 15: Skal man bruge forældreintra, når der er konflikter?
 

6. Inspirationskort

Find inspirationskort her