Inkluderende fællesskaber

Skolelederforeningen har fokus på opgaven med inkluderende fællesskaber (inklusion). En opgave, som i stigende grad presser skolen og skoleledelsen. Det viser bl.a. vores store medlemsundersøgelse fra 2020 'Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2020'. 

Undersøgelsen giver et stort indblik i ledelsesvilkårene i folkeskolen, og den viser, at opgaven med inkluderende fællesskaber tager uforholdsmæssigt meget af skoleledelsens tid. Den viser også, at især 'økonomi' bekymrer skolelederne, når de i undersøgelsen bliver spurgt nærmere ind til området 'ledelse af specialundervisning, inklusion mv.' Også samarbejdet på det sociale område/sagsbehandling udfordrer her.

Derfor har vi i Skolelederforeningen fokus på inkluderende fællesskaber - og vi stræber efter både at være politisk dagsordensættende samt at støtte medlemmerne i arbejdet.

Kursus for foreningens medlemmer

'Gør din skole bedre til at arbejde med inkluderende fællesskaber - Elever i vanskeligheder og god skoleledelse' hedder vores kursus, som er afholdt i 2020.
Kurset henvender sig til medlemmer af Skolelederforeningen, som ønsker nærmere indsigt i inklusionsområdet og elever i vanskeligheder, herunder handlemuligheder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte. 
Læs om kurset her

Undersøgelse

Skolelederforeningens undersøgelse 'Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2020', viser, at skolelederne oplever - både øverste ledere og mellemledere - at de bruger al for megen tid på elevsager. Her fylder inklusionsopgaven en del.

Manglende økonomi, herunder tildelingsmodellen, er den helt store topscorer, når vi i undersøgelsen spørger ind til de største udfordringer ved ledelse af specialundervisningen, inklusionsindsats og undervisning af elever i vanskeligheder. Her scorer ”Økonomi – herunder tildelingsmodellen” ’7’ i udfordring på en skala fra 1 til 10 over de største udfordringer.
Læs undersøgelsen her

Pjecer

De andre, det er os!
I samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen har vi udarbejdet folderen 'De andre, det er os! - Børn skal undervises i eller så tæt på det almene fællesskab som muligt', som omhandler arbejdet med inkluderende fællesskaber.
I folderen foreslår vi at arbejde med seks hovedtemaer.

40 forslag til forbedringer for folkeskolen
Skolelederforeningen har fremlagt 40 forslag til forbedringer for folkeskolen. De 40 forslag, som er konkrete forslag til afbureaukratisering og regelforenkling af folkeskolen, er blevet til i samarbejde med foreningens medlemmer. 7 ud af de 40 forslag omhandler inklusion.
Læs de 40 forslag


Politikpapir

Folkeskolen er forudsætningen for udviklingen af vores demokratiske samfund. Derfor skal folkeskolen afspejle og rumme alle typer af mennesker i vores samfund.

Folkeskolen skal være folkeskolen for alle!

For at vi kan lykkes med en folkeskole for alle, skal folkeskolen være præget af inkluderende fællesskaber. I folkeskolen skal vi dermed ambitiøst arbejde med inkluderende læringsmiljøer, bredere fællesskaber, med dannelse samt faglig udvikling og trivsel for alle elever. Dette kræver, at der er kvalitet i opgaveløsningen samt at der er ordentlige rammer og vilkår til stede for, at skoleledelsen kan løfte opgaven.

I vores politikpapir 'Inkluderende fællesskaber - Folkeskolen er for alle' peger vi på, hvorfor inkluderende fællesskaber er vigtige samt, hvad der skal til.

Læs politikpapiret her

Læs mere

Læs artikel af Claus Hjortdal: Alle børn skal have en god fremtid
Læs artikel: Foreningens politik: Inkluderende fællesskaber - Folkeskolen er for alle!
Læs artikel: Ønsker til undervisningsministeren: Mindre styring og straf - mere frihed
Læs artikel: Debat: Folkeskolen - Danmarks vigtigste inkluderende fællesskab