Inkluderende fællesskaber

Skolelederforeningen har fokus på opgaven med inkluderende fællesskaber (inklusion). En opgave, som i stigende grad presser skolen og skoleledelsen. Det viser blandt andet vores store medlemsundersøgelse 'Skolelederundersøgelsen'.

Undersøgelsen, som hvert andet år tager temperaturen på ledelsesvilkårene i folkeskolen, viser, at opgaven med inkluderende fællesskaber tager uforholdsmæssigt meget af skoleledelsens tid. Den viser også, at især økonomi bekymrer skolelederne, når de i undersøgelsen bliver spurgt nærmere ind til området 'ledelse af specialundervisning, inklusion mv.' Også samarbejdet på det sociale område/sagsbehandling udfordrer her.

I Skolelederforeningen har vi derfor fokus på inkluderende fællesskaber - og vi stræber efter både at være politisk dagsordensættende samt at støtte medlemmerne i arbejdet.

Anbefalinger til inkluderende fællesskaber

 

 

 

 

Vi vil gerne sætte fokus på, hvor mange steder det er nødvendigt at sætte ind. Folkeskolen kan ikke klare opgaven alene. Den er et fælles ansvar. Vi har alt for længe symptombehandlet børn og unge, når skaden er sket. Det skal der gøres op med.

Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen

Forandring, forebyggelse og rettidighed

5. december 2022

Det er tre områder, der alle tre er vigtige, hvis vi i Danmark vil lykkes med at udvikle inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge trives, udvikles og lærer. Det mener Skolelederforeningen. Derfor er de tre områder omdrejningspunktet i en række anbefalinger, som vi i foreningen er på vej med til politikerne.

Opgaven med inklusion er en af de opgaver, der fylder allermest i folkeskolen. Det viser Skolelederundersøgelsen, og tilbagemeldinger fra medlemmer vidner om, hvor kompleks en opgave det er. For at gøre opmærksom på opgavens omfang, er Skolelederforeningen udkommet med en række anbefalinger, som inden længe lander på politikernes bord.

Claus Hjortdal, formand, og Dorte Andreas, næstformand, vil præsentere anbefalingerne for den nye børne- og undervisningsminister og de politiske ordførere på skoleområdet, når den nye regering er på plads.

 

40 forslag til forbedringer for folkeskolen

Skolelederforeningen har i 2019 fremlagt en række forslag til forbedringer for folkeskolen, som blev overrakt til daværende børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

De 40 forslag, som er konkrete forslag til afbureaukratisering og regelforenkling af folkeskolen, er blevet til i samarbejde med foreningens medlemmer.

Det kom der hele 40 forslag ud af - og det er så mange forslag, at de fylder hele fem meter på tryk!

Syv ud af de 40 forslag omhandler inklusion.

Der har siden hen været tydelige aftryk af de 40 forslag i politiske vedtagelser. For eksempel med en bred politisk aftale om at skabe en bedre evalueringskultur i folkeskolen. Elevplanerne er erstattet af en meddelelsesbog med mere lokal frihed, og kvalitetsrapporten er ændret til en mere dialogbaseret samtale.

De andre, det er os!

I samarbejde med Børne- og Kulturchefforeningen har vi i 2020 udarbejdet folderen 'De andre, det er os! - Børn skal undervises i eller så tæt på det almene fællesskab som muligt', som omhandler arbejdet med inkluderende fællesskaber.

I folderen foreslår vi at arbejde med seks hovedtemaer:
1. Udvikling af kompetencer

2. Kvalitetssikring

3. Tidlig, forebyggende indsats

4. Ressourcer

5. Grundviden og viden

6. Indsatstrappen

Læs mere