Vores kommunalvalg - Vores folkeskole: Sæt fokus på valget, demokrati og folkeskole

Kommunalvalget nærmer sig, og vi håber, at du som leder i folkeskolen vil være med til sætte fokus på valget, demokrati og folkeskolen. Se forslag til elevforløb.

Til medlemmer af Skolelederforeningen:

Kommunalvalget nærmer sig, og vi håber, at du som leder i folkeskolen vil være med til sætte fokus på valget, demokrati og folkeskolen.

Helt konkret opfordrer vi og folkeskolens øvrige parter til, at de ældste elever på din skole får mulighed for at holde dialogmøder med lokalpolitikere og derved sætte folkeskolen på dagsordenen.

Det er naturligvis en god idé, at du rådfører dig med din skolechef, inden der tages kontakt til lokalpolitikere.

Endvidere er det afgørende af lærerene/pædagogerne, som varetager undervisningen samt eleverne kan se meningen med forløbet.

Med ønsket om et godt lokalvalg, hvor folkeskolen kommer på dagsordenen.

Se nærmere i dette brev til tillidsvalgte, skoleledelse og skolechef 'Vores kommunalvalg - Vores Folkeskole'

Se nærmere i dette elevforløb 'Forberedelse til dialogmøde mellem skole og lokalpolitikere'