Ledelse-tæt-på

Ledelse-tæt-på handler om at lede medarbejdernes opgaveløsning og udvikling kvalificeret og positivt til gavn for elevernes læring.

Over en årrække har der været stor fokus på ledernes muligheder for at understøtte elevernes udvikling igennem forskellige ledelsesbegreber. Det er gjort med begreber som faglig ledelse, læringsledelse, pædagogisk ledelse, ledelse af læringsmiljøer, distribueret ledelse og flere.

Ledelseskommissionen satte i 2018 fokus på ledelsens betydning for udviklingen af kerneopgaven, og med arbejdstidsaftalen 2020 imellem KL og LC (Lærernes Centralorganisation) er der i den grad sat fokus på ledelse af folkeskolen.

Aftalen vil, ifølge parterne, gøre en forskel for folkeskolen. Parterne er enige om, at god skoleledelse, der sætter retning, etablerer et samarbejde og er tæt på undervisningsopgaven er en forudsætning for skoleudviklingen.

Skolelederforeningens hovedbestyrelse har valgt at sætte fokus på begrebet Ledelse-tæt-på. Det er et begreb, som optager medlemmerne. Seneste vilkårsundersøgelser viser, at medlemmerne har et stort ønske om i højere grad at kunne udøve ledelse tæt på – men har vanskeligt ved at få mulighed for det. 

Skolelederforeningen ønsker at synliggøre og skabe forståelse for, at ledelse tæt på er en væsentlig, mangfoldig og omfangsrig opgave men også, at der via dialog med forvaltning og politisk niveau kan sikres det nødvendige ledelsesrum med tid i forhold til at bedrive ledelse tæt på. 

Skolelederforeningen arbejder med at udfolde begrebet Ledelse-tæt-på med sigte på, at det skal styrke skolens arbejde med elevernes lærings- og dannelsesprocesser. Formålet er at identificere faktorer, strukturer og dialogmønstre, som styrker skoleledelsens arbejde i forhold til pædagogiske medarbejdere. 

Udviklingsperspektiv

Ledelse-tæt-på handler om skabe et professionelt fællesskab for skolens medarbejdere med fokus på elevernes læring og trivsel. Skolelederne skal lede igennem mange forskellige logikker og forståelser. Lederne kan ikke placere sig entydigt i en retning, men skal være optaget af alle områder og finde en balance afhængigt af den konkrete opgave eller situation. Der skal være fokus på det konkrete arbejde med elevernes læring i en lokal kontekst. Forskellige udfordringer og behov for udviklingstiltag kræver forskellige former, tilgange og indsatser for ledelse tæt på.

Vilkår

For at skolelederne kan løse opgaven med at lede medarbejders opgaveløsning og udvikling, kvalificeret og positivt, skal betingelserne være til stede. Det er nødvendigt, at skoleledelsen har tilstrækkelig ledelsestid i forhold til opgavernes omfang, at der er tilstrækkelig tid til sparring og kompetenceudvikling i forhold til opgavernes indhold og kompleksitet, og at der er et tydeligt decentralt råderum præget af tillid og med plads til udvikling og innovation.

Læs nyhed (14.01.21): Skolelederforeningen vil være med til at definere begrebet Ledelse-Tæt-På
Læs rammebeskrivelse om Ledelse-Tæt-På

Modelfoto: Colourbox.dk