Mere ledelse - mindre styring

I Skolelederforeningen ønsker vi afbureaukratisering og øget lokal frihed for alle folkeskoler. Vi ønsker at skifte topdown-styring, dokumentation og afrapportering ud med frihed til mere ledelse - og vi peger på en mere dialogbaseret udvikling af skolen frem for et stigende mål- og kontrolfokus.

I Skolelederforeningen ønsker vi et skift fra styring og kontrol til tillid og engagement. 

Vi efterspørger rammer, tid og ressourcer til at levere god skoleledelse - og vi peger blandt andet på et stærkt behov for afbureaukratisering og øget lokal frihed for alle folkeskoler.

Alle folkeskoler bør gives mere bestemmelse, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt.

40 forslag til forbedringer for folkeskolen
Foreningen har i efteråret 2019 fremlagt hele 40 forslag til forbedringer for folkeskolen, som er blevet taget godt imod af Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, og som vi nu, sammen med ministeriet og folkeskolens parter, er i gang med at realisere. Ét for ét...

Fra 'Kvalitetsrapport' til 'Skolens udviklingsområder'

Læs nyhed fra 29. oktober 2021: Ny aftale skal sikre bedre evalueringskultur i folkeskolen 

I et opfølgende udspil ’Skolens udviklingsområder – Dialog, der understøtter læring og kvalitet’ tog vi i 2019 fat på at konkretisere en af de 40 forbedringer. Her peger foreningen fx konkret på, hvordan de ofte tunge og tilbageskuende kvalitetsrapporter kan erstattes af dialoger med fokus på progression og kvalitet. Vi foreslår blandt andet, at den nye ’kvalitetsrapport’ bliver omtalt som ’Skolens udviklingsområder’.

Læs også: Skolens udviklingsområder - Dialog, der understøtter kvalitet i folkeskolen 

Dialogpapir om styring af folkeskolen
De 40 forslag og foreningens nye forslag til udviklende kvalitetsdialoger frem for afrapportering er blevet til på baggrund af input fra medlemmer og lokalt politisk valgte på de regionale dialogmøder, tværkommunale formandsnetværksmøder og formandsmøder. 

Her har vi fået mange input til, hvordan skolelederne oplever den øgede styring i dagligdagen. På baggrund af disse input har Skolelederforeningen udarbejdet et dialogpapir 'Skolelederforeningens dialogpapir om styring af folkeskolen til brug i de lokale foreninger'.

Dialogpapiret kan bruges af de enkelte lokalforeninger som udgangspunkt til drøftelser med medlemmerne og andre interessenter.