Sammen om skolen
Læs mere om emnet: Fokus på mere praksisfaglighed i folkeskolen

Baggrund

Den tidligere S-regering satte i udspillet ”Danmark kan mere 1” fokus på de unge, der oplever skoletræthed, og som ikke får en videre uddannelse efter grundskolen - og hvordan der skabes bedre balance mellem de boglige og praktiske/kreative elementer i folkeskolen.
Også den nye SMV-regering nævner i deres regeringsudspil "Ansvar for Danmark", at der er en ubalance mellem det boglige indhold overfor det praktiske og kreative indhold.
Opdateret januar 2023.

Formål

At drøfte mulighederne for mere praksisfaglighed i folkeskolen.