Sammen om skolen - lokalt

Samtale og udviklingsprogrammet Sammen om skolen er afprøvet nationalt med stor succes. Nu er tiden moden til at samarbejdsformen kan forankres lokalt i en udgave, der passer til lokale forhold. I denne film bliver samarbejdsformen forklaret.

Spil jer klar

Vi har lavet et spil, hvor I kan få viden om samarbejdsformen Sammen om skolen og mulighederne for at forankre den lokalt.

Spillet tager højde for, at jeres ståsteder vil være forskellige, og I kan tage fat, der hvor I er.