Sammen om skolen
Læs om emnet: Muligheder for at følge udviklingen i folkeskolen

Baggrund

KL, Danmarks Lærerforening og vi i Skolelederforeningen mener, at der er behov for en kritisk gennemgang af den nuværende ramme for data- og vidensindsamling om folkeskolen herunder statusredegørelsen i sin nuværende form samt grundskolepanelet, som skal etableres som led i aftalen om ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skoledag” af 30. januar 2019.

 

Formål

At etablere en samlet ramme for vidensindsamling og proces for tolkning af data, der giver mulighed for, at Sammen om skolen kan følge udviklingen i folkeskolen samt følge op, hvor der er behov.