Sammen om skolen
Læs mere om emnet: Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem

Baggrund

Der har i længere tid været bred enighed om, at de nationale test, som vi kender dem i dag, ikke fungerer godt, og at der var behov for at tænke nyt om skolens evaluerings- og opfølgningskultur.

Formål

At det nye evaluerings- og bedømmelsessystem bidrager til en endnu stærkere evaluerings- og opfølgningskultur i folkeskolen.

Status

Den 29. oktober 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om et fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem. Initiativerne i aftalen træder gradvis i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027.

I aftalen er der på en række områder lagt op til, at Sammen om skolen bidrager i udviklingen og implementeringen af initiativerne. Det handler blandt andet om:

  • De nationale færdighedstest
  • Evalueringsmaterialer i Test- og Evalueringsbanken
  • Meddelelsesbog og udvidet meddelelsesbog
  • Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen
  • Skoleudviklingssamtaler
  • Styrket og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer

Læs mere