Detaljer

  • Startdato / tid: 11-09-2019 09:30
  • Slutdato / tid: 12-09-2019 14:30
  • Adresse:
    Sinatur Hotel Storebælt, Østerørvej 121, 5800 Nyborg

GØR DIN SKOLE BEDRE TIL AT ARBEJDE MED INKLUSION

- ELEVER I VANSKELIGHEDER OG GOD SKOLELEDELSE

NÆSTE KURSUS AFHOLDES 11. OG 12. SEPTEMBER 

Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogiske behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelsen tage hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres og modsatrettede interesser. Udvidelse af de pædagogiske opgaver, nye typer af elevproblemstillinger - samt spredningen af de faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede område - bidrager til kompleksiteten. Krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom der er krav fra forældre og elever i almenområdet om ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper. Det kan give følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen, og opleves som en meget konfliktfyldt hverdag.

Kurset 11. og 12. september er fuldt booket - det gælder også ventelisten. Ønsker du en mail, når der åbnes for tilmelding til kurset i foråret 2020, så klik her, hvor du også kan læse mere om kurset.