Temadag for konsulenter med ledelsesbeføjelser, København

Detaljer

  • Startdato / tid: 27-11-2018 09:30
  • Slutdato / tid: 27-11-2018 15:30
  • Adresse:
    Kosmopol, Grosserens mødelokale, Fiolstræde 44, 1171 København

Emnet for dagen er 'Konsulentens rolle i koblingen mellem politikere, forvaltning og skole/institution. Fra beslutning, til understøttende praksis, til læring og dannelse'.

Læs mere om dagen og tilmelding her