Om magasinet plenum

Skoleledernes medlemsblad er det eneste medie, der henvender sig direkte til alle skoleledere i landets folkeskoler - det vil sige skoleinspektører, viceskoleinspektører og afdelingsledere.

Medieinformation

Skolelederforeningens annoncebureau har lavet en folder om plenum; (tidl. Skoleledelse), som du kan læse her

Formålet med magasinet

Formålet er at holde skolelederne orienteret om udviklingen inden for deres profession og arbejdsområde.

Indholdet

Magasinet plenum; indeholder artikler, reportager og baggrundsstof om skoleledelse, skoleforhold, pædagogik mv. I bladet bringes også artikler om Skoleledernes arbejde som fagforening, udviklingen inden for folkeskolen og lovgivning, overenskomstforhold mv.

Abonnement og annoncering

Alle skoleledere, der er medlem af Skolelederne, får plenum; sendt hjem eller til arbejdsadressen.

Ønsker du, selv om du ikke er medlem, at abonnere på bladet, så læs mere her.

Ønsker du at annoncere i plenum; læs mere her

Magasinet "plenum;" er medlem af Dansk Fagpresse, hvilket bl.a. indbefatter, at bladets oplag bliver kontrolleret af Fagpressens Mediekontrol.