Hvem læser plenum?

På de danske folkeskoler er det skolelederne, der er de øverste ansvarlige for skolens administrative og pædagogiske ledelse og godkender alle beslutninger vedrørende skolens drift.

Skoleledere administrerer budgetter på mellem 300.000 og 4-5 millioner kroner på. år til indkøb af inventar, materialer mv. På landsbasis er der årligt tale om et milliardbeløb.

Er man derfor som producent interesseret i at informere om undervisningsmidler, skolemøbler og andet skolemateriel, kan det have interesse at bruge magasinet plenum; som medium.

Skoleledere læser plenum; og er beslutningstagere på en række områder

  • Drift og anlæg: Alt vedrørende skolens drift, ændringer og vedligeholdelse af skolebygninger samt skolegårdens og skolens indretning.
  • Undervisningsmaterialer - generelt: Nye bøger, videoer og andre typer pædagogiske materialer indkøbes løbende.
  • Undervisningsmaterialer til specifikke fag: Til hjemkundskab, håndarbejde, billedkunst, musik, gymnastik m.v. er der behov for særlige materialer og redskaber.
  • Møbler og indretning: Borde, stole, skabe, tavler, belysning og al anden form for inventar til klasselokaler og fællesrum. Udendørs er der brug for legeredskaber, borde og bænke, læhegn, pavilloner og skiltning.
  • IT og elektronik: Anvendelsen af edb til administration og undervisning er i stor vækst. Der er behov for indkøb af AV-udstyr, telefonsystem og systemer til energistyring, sikring af bygningerne, låsesystemer o.l.
  • Andet: Rejser, udflugtsmål og steder til kurser, koloni og lejrture. Skolefotografering.


Læs også Medieinformation om "plenum;"